Pohrebné služby

  • Vybavenie administratívnych náležitostí pri úmrtí  
  • Prevozy a zvozy zosnulých v rámci Slovenskej Republiky a zahraničia
  • Zabezpečenie ​pohrebnej rozlúčky a náležitosti s tým spojené
  • Zabezpečenie kremácie ​a náležitosti s tým spojené
  • Zabezpečenie kňaza, rečníka, spevákov, ​dychovú hudbu, reprodukovanú hudbu, mikrofón
  • Široký výber rakiev​, dekoratívnych urien a smútočného doplnkového sortimentu
  • Vystavenie ​smútočného parte 
  • Zabezpečenie fotoprezentácie v Dome smútku na novom cintoríne v Považskej Bystrici