Kremačné  služby

  • Zabezpečenie pohrebnej rozlúčky – cirkevnej, občianskej
  • Doprava do krematória
  • Kvetinová výzdoba
  • Uloženie urny
  • Zaslanie urny priamo na adresu