Ak nastalo úmrtie doma

 1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie
 2. Obhliadajúci lekár vykoná obhliadku zosnulého a vystaví doklad: „List o prehliadke zosnulého“
 3. Ak nie je nariadená pitva, môžete ihneď kontaktovať pohrebnú službu na nonstop čísle 0905 856 300 ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia.
  Ak obhliadajúci lekár nevie určiť príčinu smrti, zavolá zmluvnú pohrebnú službu na prevoz zosnulého na pitvu. Výber pohrebnej služby je len vaša voľba.
 4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou :výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov
 5. Naša pohrebná služba funguje NON-STOP a pokiaľ je prevoz potrebný už v noci, stačí zavolať.
 +421 905 856 300  +421 915 421 293

Ako postupovať pri úmrtí

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

 • Budete kontaktovaný personálom z nemocnice, ktorí Vám poskytnú všetky informácie o úmrtí a o mieste kde bol zosnulý prevezený (patológia). Vtedy stačí prísť do pohrebnej služby a dojednať všetky náležitosti o poslednej rozlúčke.
  Treba doniesť aj oblečenie pre zosnulého.
 • V našej firme zabezpečíme všetky potrebné náležitosti spojené s úmrtím, takže nemusíte nič vybavovať na rôznych miestach. Všetko zabezpečíte na jednom mieste – u nás.

Ak nastalo úmrtie inde – nie doma ani v nemocnici (napr. dopravná nehoda, domov dôchodcov)

 • Postup je zhodný s popisom, ktorý je uvedený v prípade úmrtia v nemocnici. Spravidla ste kontaktovaný políciou, alebo príslušným personálom, ktorí Vám poskytnú potrebné informácie, aj miesto uloženia zosnulého.
 • Môže sa stať, že budete vyzvaný na identifikáciu.

Zahraničné prevozy

 • Pohrebná služba Pieta zabezpečuje prepravu zosnulých ako na Slovensku tak aj v zahraničí. K preprave zosnulých v zahraničí využívame vlastné špeciálne pohrebné vozidlá.
 • V prípade medzikontinentálnych prevozov využívame renomované letecké spoločnosti. Pri týchto medzinárodných transportoch vybavujeme všetky formality nutné k preprave zosnulého, vrátane úmrtného listu, úmrtného pasu a ďalších náležitostí.

Poznámka

Každá slušná firma, ktorá prevádzkuje pohrebníctvo, by sa mala vedieť postarať o všetky náležitosti spojené s vybavovaním pohrebu, aby pozostalí nemuseli obchádzať úrady a firmy. Pokiaľ prídete do firmy a nie sú ochotní, alebo schopní vyjsť v ústrety, odporúčame nájsť iné pohrebníctvo.
Pokiaľ sa rozhodnete pre našu pohrebnú službu Pieta (Stred 39 , Považská Bystrica 017 01), budeme sa Vám snažiť maximálne vyjsť v ústrety a pevne veríme, že s našimi službami budete spokojní. Sme k dispozícii 365 dní v roku a 24 hodín denne. V prípade potreby nás stačí zavolať na 0905 856300 alebo 0915 421293 .