Potrebné náležitosti pri vybavení pohrebnej 
rozlúčky , ktoré si môžete zabezpečiť priamo u nás

 • matričné náležitosti
 • miesto pohrebnej rozlúčky
 • zvolenie obradu : cirkevný / občiansky
 •  zabezpečenie kňaza / rečníka
 • termín pohrebnej rozlúčky
 • speváci
 • dychová hudba
 • reprodukovaná hudba
 • výkop hrobového miesta, zásyp, odloženie priloženie hrobových platní , odvoz zeminy, výzdoba hrobového miesta
 • činnosť nosičov na pohrebnom obrade
 • kremačné služby: zabezpečenie obradu , doprava do krematória, uloženie urny
 • vyhotovenie fotografie
 • vyvesenie smútočných oznámení ( parte ) v rámci Považskej Bystrice a našej internetovej stránky
 • uverejnenie smútočného oznamu do PB noviniek
 • výber kvetinovej výzdoby , smútočných vencov, kytíc, sviečok, kahancov...
 • široký výber rakiev , dekoratívnych urien a doplnkového smútočného sortimentu  

Pohrebná rozlúčka