Cintorínske  služby

  • Poskytujeme kompletné cintorínske služby
  • Výkop a zásyp hrobového miesta
  • Príprava hrobky
  • Uloženie urny
  • Výzdoba hrobového miesta
  • Kvetinová výzdoba
  • Činnosť nosičov pri obradoch
  • Zabezpečenie reprodukovanej hudby
  • Čistenie a úprava hrobového miesta