Ak nastalo úmrtie doma

 • V prvom rade je potrebné zavolať lekára (pohotovosť), ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví „List o prehliadke mŕtveho“. V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovávanie)
 • Po vykonaní tejto prehliadky odporúčame zavolať pohrebnú službu, prípadne osobne ju navštíviť, aby ste mohli vybrať truhlu, lebo ak nie je nariadená pitva, odvezie sa zosnulý do chladiaceho zariadenia už v truhle. Takisto pripravte oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Ak je potrebné vykonať pitvu, odvezie sa zosnulý na patológiu. Zomrelý musí zostať v mieste úmrtia min. dve hodiny od času, kedy bola konštatovaná smrť a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od času úmrtia. (Na tento fakt treba myslieť pri objednávaní pohrebu). Najneskôr do ôsmich hodín od úmrtia je potrebné zosnulého odviesť – buď do chladiaceho zariadenia, alebo na patológiu.
 • Naša pohrebná služba funguje NON-STOP a pokiaľ je prevoz potrebný už v noci, stačí zavolať.
 +421 905 856 300  +421 915 421 293

Ako postupovať pri ...

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

 • Budete kontaktovaný personálom z nemocnice, ktorí Vám poskytnú všetky informácie o úmrtí a o mieste kde bol zosnulý prevezený (patológia). Vtedy stačí prísť do pohrebnej služby a dojednať všetky náležitosti o poslednej rozlúčke.
  Treba doniesť aj oblečenie pre zosnulého.
 • V našej firme zabezpečíme všetky potrebné náležitosti spojené s úmrtím, takže nemusíte nič vybavovať na rôznych miestach. Všetko zabezpečíte na jednom mieste – u nás.

Ak nastalo úmrtie inde – nie doma ani v nemocnici (napr. dopravná nehoda, domov dôchodcov)

 • Postup je zhodný s popisom, ktorý je uvedený v prípade úmrtia v nemocnici. Spravidla ste kontaktovaný políciou, alebo príslušným personálom, ktorí Vám poskytnú potrebné informácie, aj miesto uloženia zosnulého.
 • Môže sa stať, že budete vyzvaný na identifikáciu.

Zahraničné prevozy

 • Pohrebná služba Pieta zabezpečuje prepravu zosnulých ako na Slovensku tak aj v zahraničí. K preprave zosnulých v zahraničí využívame vlastné špeciálne pohrebné vozidlá.
 • V prípade medzikontinentálnych prevozov využívame renomované letecké spoločnosti. Pri týchto medzinárodných transportoch vybavujeme všetky formality nutné k preprave zosnulého, vrátane úmrtného listu, úmrtného pasu a ďalších náležitostí.

Poznámka

Každá slušná firma, ktorá prevádzkuje pohrebníctvo, by sa mala vedieť postarať o všetky náležitosti spojené s vybavovaním pohrebu, aby pozostalí nemuseli obchádzať úrady a firmy. Pokiaľ prídete do firmy a nie sú ochotní, alebo schopní vyjsť v ústrety, odporúčame nájsť iné pohrebníctvo.
Pokiaľ sa rozhodnete pre našu pohrebnú službu Pieta (Stred 39 , Považská Bystrica 017 01), budeme sa Vám snažiť maximálne vyjsť v ústrety a pevne veríme, že s našimi službami budete spokojní. Sme k dispozícii 365 dní v roku a 24 hodín denne. V prípade potreby nás stačí zavolať na 0905 856300 alebo 0915 421293 .