Ako postupovať pri úmrti

Ak nastalo úmrtie doma

 

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

 

Ak ste našli zosnulého, ktorý zomrel za neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu

 

Ak nastalo úmrtie inde – nie doma ani v nemocnici (napr. dopravná nehoda, domov dôchodcov)

 

Zahraničné prevozy

 

Poznámka